Uw specialist op het gebied van
mens, werk & inkomen

2people@work is dé ideale partner op het gebied van verzuimbegeleiding, arbeidsdeskundig advies, casemanagement, re-integratie, loopbaanbegeleiding, mediation, vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werk.

Met een team van ervaren specialisten, allen expert binnen hun werkveld, zijn wij in staat om u als klant volledig te ontzorgen. Wij werken conform Wet- en regelgeving zoals is vastgelegd in de Arbowet, Wet Verbetering Poortwachter, STECR-richtlijnen en de eisen welke alle beroepsverenigingen stellen aan onze professionals.
Wij werken graag met korte lijnen en schakelen snel. Iedere situatie is anders en vraagt om maatwerk. Vanuit 1 op 1 contact werken wij samen met onze klanten doelgericht en tonen daarin respect voor ieders situatie.

“Onafhankelijk advies en een laagdrempelige aanpak zijn de basis van onze samenwerking”

- Marianne Kemme Jubbega, eigenaar 2People@Work

Waar onderscheiden wij ons in?

  • Wij bieden kwaliteit in combinatie met snelheid
  • Wij zijn goed bereikbaar
  • Wij leveren uitsluitend maatwerk
  • Wij beschikken over een groot netwerk
  • Wij werken met respect voor ieders situatie

“Door te investeren in relaties ontstaat een gezamenlijk doel”

- Johan Muijs, eigenaar 2People@Work

Wat bieden wij?

Wij ontzorgen werkgevers en werknemers met een team van bevlogen en ervaren specialisten. De kracht van onze dienstverlening ontstaat door een intensieve samenwerking en afstemming binnen het team, met als doel schadelastbeheersing en duurzame inzetbaarheid.