Casemanagement

De casemanagers van 2people@work ontzorgen u op het gebied van de verantwoordelijkheden conform verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter en het UWV. De casemanager werkt nauw samen met de Bedrijfsarts | POB en overige deskundigen van 2people@work. Hierdoor zijn er korte lijnen en kunnen wij, zo nodig, snel schakelen.

Wij ontzorgen werkgevers door:
  • Het proces van de WVP te bewaken, afstemming over te nemen stappen, het geven van advies over inzet van mogelijke interventies en zorgen ervoor dat deze tijdig gezet worden zodat het verzuimdossier op orde is, met als doel om sancties te voorkomen.
  • Het bieden van ondersteuning bij de WIA-aanvraag en het begeleiden van de medewerker naar het UWV.

Wanneer u samenwerkt met een zelfstandig gevestigd bedrijfsarts of arbodienst is dit voor ons
geen probleem en nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.