Werkplekonderzoek

Melden werknemers zich met beginnende of gevorderde lichamelijke klachten? Dan is het goed om na te vragen of dit mogelijk verband houdt met de werkplek en/of de werkomstandigheden. Zo ja, dan is het verstandig direct een werkplekonderzoek in te zetten door een gespecialiseerde bedrijfsfysiotherapeut waarbij de combinatie van ergonomie op de werkplek, de fysieke belastbaarheid van de werknemer, de al dan niet aanwezige klachten en de psychosociale omstandigheden van de werknemer in kaart worden gebracht.

Onze werkwijze
In het werkplekonderzoek komen meerdere factoren aan bod.
  • Intake.
  • Onderzoek van de werkomgeving en werkhouding.
  • Aanpassen van de werkplek en instructies, mede gericht op houding en gedrag.
  • Rapportage werkplekonderzoek.

“Een goede ergonomische stoel heeft weinig nut wanneer je er niet goed op gaat zitten”

In het rapport adviseren we concreet over de gewenste aanpassing van de werksituatie, werkhouding en/of werkwijze. Tevens reiken we handvatten aan om de klachten effectief te bestrijden met als doel verzuim te voorkomen dan wel te verkorten. Het rapport kan ook worden ingezet als verdieping van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Er zijn verschillende soorten werkplekonderzoeken aan te vragen, zowel preventief als curatief en op individueel- en organisatieniveau, o.a. voor:
  • Beeldschermwerk
  • Productiewerk
  • Thuiswerkplek: Informeer naar de mogelijkheden voor een webinar (max. 30 deelnemers) gericht op de ergonomie van de thuiswerkplek.