Re-integratie tweede spoor

Experts in trajectbegeleiding op maat

2people@work is specialist op het gebied van re-integratie begeleiding op maat. Met een team van ervaren en gespecialiseerde re-integratieadviseurs, begeleiden wij werknemers bij het zoeken naar passend werk. Onze werkwijze voldoet aan de wettelijke kaders van de Wet Verbetering Poortwachter.

Aanleiding
Werkgever en werknemer zijn beide wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker. Als blijkt dat de werknemer niet meer in het eigen werk of ander werk bij de eigen werkgever kan worden herplaatst (eerste spoor), moet er gezocht worden naar passend werk bij een andere werkgever (tweede spoor).

Wanneer
Uiterlijk 6 weken na het verstrijken van het eerste ziektejaar start het tweede spoortraject. Of eerder wanneer er geen zicht (meer) bestaat op een structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie.

Onze werkwijze
In de zoektocht naar andere arbeidsmogelijkheden, staat het vergroten van de zelfredzaamheid van de medewerker centraal. Wij verzorgen maatwerk door een intensieve begeleiding op diverse vlakken, zoals het omgaan met het verlies van het eigen werk, het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfinzicht, koersbepaling en focussen op een nieuwe zoekrichting, het sollicitatieproces en het daadwerkelijk zoeken van een passende baan.  
Naast de werknemer, die in dit traject centraal staat, wordt er regelmatig geschakeld met werkgever en bedrijfsarts.
Wij leveren een trajectplan en tussentijdse voortgangsrapportages, waarmee de werkgever aantoonbaar maakt dat een adequaat spoor twee traject is uitgevoerd.