Mediation

Overal waar mensen samenleven of -werken kunnen vroeg of laat conflicten ontstaan. Onbegrip, miscommunicatie, emoties en/ of niet uitkomen van verwachtingen liggen hieraan ten grondslag. Mensen hebben vaak de neiging of een conflict te mijden of juist ten strijde te gaan hetgeen kan leiden tot escalatie van het conflict. Het is echter de kunst conflicten tijdig om te buigen en deze op constructieve wijze op te lossen. Daarvoor is enig vermogen tot zelfreflectie en veranderingsbereidheid bij betrokkenen noodzakelijk. Als partijen niet in staat zijn het conflict onderling op te lossen kan een mediator uitkomst bieden.

Werkwijze
De mediator is aangesloten bij de MfN (Mediatiorsfederatie Nederland) en de NMv (Nederlandse Mediatorsvereniging) en werkt conform de richtlijnen van het MfN. Samengevat houdt dit in:
  • Beide partijen nemen deel op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.
  • Beide partijen hebben de intentie middels mediation uit het conflict te komen.
  • Bij aanvang van het eerste gezamenlijke gesprek wordt de mediationovereenkomst door alle partijen ondertekend. Indien de mediation succesvol verloopt wordt deze afgesloten met een vaststellingsovereenkomst.
  • De gedragsregels vanuit de MfN worden gehanteerd.

Een gemiddeld mediationtraject heeft een omvang van 2 à 3 vervolggesprekken, nadat met partijen op individuele basis een voorgesprek heeft plaatsgevonden.

Rol van de mediator
De mediator is een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke gespreksleider en helpt partijen effectiever met elkaar te communiceren met als doel dat het wederzijdse begrip toeneemt en te komen tot een oplossing.