Bedrijfsmaatschappelijk werk

De inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk zorgt ervoor dat er actief wordt gewerkt aan psychosociaal disfunctioneren. Het is een investering die zich meestal ruimschoots terugverdient. Problemen die ontstaan vanuit het werk of vanuit de privésituatie kunnen medewerkers namelijk belemmeren in hun functioneren. Als de problematiek langere tijd duurt, leidt dit vaak tot ziekteverzuim. Snelle interventie kan helpen dit verzuim te voorkomen of te beperken.

Redenen voor inzet bedrijfsmaatschappelijk werk kunnen zijn:
  • Ervaren van spanningsklachten, overspannenheid of burn-out.
  • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen (bedrijfsongeval, overval e.d.).
  • Problemen in samenwerking met collega’s, conflicten op de werkvloer.
  • Problemen met acceptatie van psychische en/of fysieke beperkingen.
  • Versterken probleemoplossend vermogen.
  • Privéproblemen die van invloed zijn op het werk.