Arbeidsdeskundig advies

Experts in arbeidsdeskundige vraagstukken

2people@work is dé specialist op het gebied van het geven van arbeidsdeskundig advies. Met een team van ervaren en gespecialiseerde arbeidsdeskundigen, adviseren wij werkgevers bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid van een medewerker.

Aanleiding
In het kader van de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet wanneer er twijfels zijn of een werknemer volledig kan herstellen voor de eigen functie. Op basis van de door de bedrijfsarts vastgestelde belastbaarheid doet de arbeidsdeskundige een uitspraak over de arbeidsmogelijkheden van de werknemer.

Wanneer
Dit kan al na enkele weken verzuim zijn. Hoe eerder duidelijk is welke mogelijkheden een werknemer heeft om te werken, hoe eerder ook de juiste stappen kunnen worden gezet om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. Veelal wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uiterlijk rond het eerste ziektejaar verricht conform de wet- en regelgeving van het UWV.

Onze werkwijze
Een arbeidsdeskundig onderzoek start met een gesprek met de verzuimende werknemer, aansluitend volgt een gesprek met de werkgever (P&O en/of leidinggevende). Indien nodig zal een bezoek aan de werkplek plaatsvinden en zullen adviezen en conclusies in een afsluitend 3-gesprek worden teruggekoppeld. Mogelijkheden in eigen of aangepast werk worden onderzocht (spoor 1 A). Tevens zal beoordeeld worden of er ander werk beschikbaar is bij de eigen werkgever (spoor 1 B) en zullen indien nodig arbeidsmogelijkheden bij een andere werkgever worden onderzocht (spoor 2). Aansluitend zal overleg met de bedrijfsarts plaatsvinden om de conclusie en het advies te bespreken.